Romeinse Limes


Op de plek waar ooit Romeinen vanuit een fort de rivier bewaakten, staat nu een moderne interpretatie van het fort met wallen van zes meter hoog: Castellum Hoge Woerd. Achter de hoge muren bevinden zich een archeologisch museum, een theater, stallen, een educatief centrum voor natuur- en milieueducatie, en een café-restaurant.
In 1997 werd in een uithoek van een van de eerste wijken van Leidsche Rijn op één dag de hele infrastructuur van de Romeinse grens (limes) gevonden: de grensweg, de rivier én een schip. Dat was de start van omvangrijk archeologisch onderzoek, het grootste in zijn soort ooit in Nederland gedaan.
Dit leverde meerdere Romeinse schepen en wachttorens op en talrijke mooi bewaard gebleven gebruiksvoorwerpen die samen het verhaal vertellen over 3000 jaar wonen en werken in het Nederlandse rivierengebied. Ook leverde het onderzoek belangwekkende nieuwe inzichten op over het functioneren van de Romeinse limes in ons land.
In 2007 is besloten om de verzamelde schatten en kennis bijeen te brengen en te presenteren in een cultuurpark dat diverse functies verenigt: een stadsboerderij, een theater met wijkgerichte programmering, een café-restaurant, een vernieuwende educatieve voorziening voor de onderwijsregio rond Utrecht en natuurlijk een museale trekker van formaat, alleen al door de voor Noordwest-Europa unieke scheepsvondst van De Meern 1.

Het Gebouw


Op de plek waar zo’n 2000 jaar geleden een Romeins fort stond, is het nieuwe Castellum gebouwd. De locatie is precies die van het oorspronkelijke fort, de wallen zijn net zo hoog en de omtrek is even groot. Maar binnen de muren zijn geen honderden ruwe Romeinse soldaten te vinden, maar theaterliefhebbers, toeristen, gezinnen en vele buurtbewoners.
Bouwen op een archeologisch rijksmonument vraagt een bijzondere benadering. Allereerst is er ultralicht gebouwd, zodat heipalen nauwelijks nodig waren (alleen onder de theaterzaal). Hierdoor is de ondergrond waarin nog archeologische schatten zitten niet verstoord.
Vanzelfsprekend is ook gekozen voor een duurzame benadering. Op het paviljoen zit een sedumdak, onder de grond bevindt zich een warmte-koude opslag, op de wachttorens zitten zonnecellen en voor de bouw zijn duurzame materialen gebruikt. Het Castellum is ontworpen door Skets Architectuurstudio.

De Bewoners